17. detsember 2015

11. nutivahetund - MyScript Calculator


Arvutab käsitsi kirjutatud tehtele vastuseid.

Basic operations: +, -, x, ÷, +/‒, 1/x
Misc. Operations: %, √, x!, |x|
Powers/Exponentials: ℯx, xy , x2
Brackets: ( )
Trigonometry: cos, sin, tan
Inverse trigonometry: acos, asin, atan
Logarithms: ln , log
Constants: π, ℯ, Phi.


Paigaldada saab endale Play poest.

Lisaks kalkulaatorile on MyScript’il ka teisi vahendeid, uurida saab lehel http://myscript.com/

10. detsember 2015

10. nutivahetund - joonistamise äpid „Joonistus“ ja „SketchBookX“

Joonistame jõulupildi!


Rakendused saab Play Poest: Joonistus“ ja „SketchBook Express“

Järgmisel nädalal, teisipäeval, 15.12. kell 14:15 arvutiklassis vaatleme nutivahendi rakendust SketchBook Express lähemalt.

Lisaks sellele maalime pilti arvutiga väga loomutruu joonistusprogrammi ArtRage abil.

6. detsember 2015

Miks me seda ikkagi teeme?

Digipööre on Pärnu linnas ja isegi juba maakonnas väga populaarne. Olgem ausad, milline õpetaja ei tahaks kasutada vahendit, mis on huvitav lastele kui ka õpetajale endale ning  lisaks aitab aega kokku hoida. Eks digipöörde kohta räägitakse ka negatiivselt. Mõned arvavad, et sedasi poel võimalik õppida, teised aga, et terve tund ongi tahvelarvuti või telefon käes ja laps aina vahetab keskkondi. Tegelikult ikka nii pole ja kes vähegi viitsib saab aru, et kõike tehakse ja kasutatakse mõistuse piires ning otstarbekalt. 
Samas ei ole veel päris kõigil nutivahendeid ning kui koolil ei ole ka alternatiivi kohe võimalik pakkuda, siis tuleb mõelda, kuidas kaasata ka neid lapsi, kel vahend puudub. Tegin kahe erineva klassi lastega katse. Quizziz.com keskkonnas, kus nutivahendi asemel lapsed kasutasid vastamiseks värvilist paberit. Oh seda segadust. Paberid olid laua all, laua kõrval, pinginaabri sahtlis ja igal pool mujal, kus nad olema pidid. Arvasin, et kui lapsi on vähem klassis, siis olukord muutub, aga ei. Ei pea olema just eriline geenius, et aru saada, kuivõrd kiiresti muidu oleks saanud tagasiside kätte. Lapsedki tõdesid, et nutivahendit kasutades säilib ausus ning ei ole võimalik spikerdada. Aga,et asjast aru saada, vaata seda videot :https://www.youtube.com/watch?v=hXh9ApsnvU4&feature=youtu.be

Mina arvan, et iga kogemus on õppimise ja õpetamise koha pealt väärtuslik ning digivahendeid ei tohiks karta kasutada :)

Youtube õpilugu 2.d klassis

2.d klass käi oktoobrikuu lõpus loomaaias ning tänapäeva telefonid võimaldasid toredaid mälestusi õppekäigust endale pildistada. Fookuses olid siiski loomaaias elavad loomad, et pärast kunstiõpetuse tunnis oleks lihtsam neid joonistada. Kunstiõpetuse tunni alguses vaatasime esmalt neid pilte, mida õpetaja ja kaasas käinud lapsevanem olid teinud. Seejärel valis iga õpilane oma telefonist õnnestunud pildid ning näitas neid laudkonnas istuvatele kaaslastele. Vältimaks õnnetusi, siis andsime telefone käest kätte ning kõigi ekraanid jäid seekord terveks :).
Seejärel sai iga õpilane ülesandeks A3 paberile siis mõne looma joonistada, aga võta näpust kõigil on erinevad soovid ning kuidas siis õpetada looma joonistamist nii, et kõik saaksid joonistada just seda, mida hing ihkab. Õnnetuseks oli just sellel nädalal wifiga meeletud probleemid ning lapsed oma telefone kasutada ei saanud. Kiire ümberkorraldus ja läksime arvutiklassi, kus lapsed läksid youtube.com. Kuna meie koolis algab inglise keele õpe algab alles kolmandas klassis, toimus ülihelikiirusel ka inglise keele kiirkursus. Õppisime selgeks väljendi "how to draw", seejärel kirjutas õpetaja võimalikult paljude loomade nimetused eesti ja inglise keeles tahvlile. Iga laps sa otsida just talle sobiliku step-by-step juhendi ning keegi ei olnud õnnetu.  Valmisid toredad loomad, kes järgmisel kunstitunnil said ka värvitud.
4. detsember 2015

9. nutivahetund - PurposeGames


Kas tunned Pärnu linna!
Otsi kaardilt üles ja klõpsa.
Testis on 10 objekti, mis tuleb üles leida. 

Saab koguda punkte ja minna edetabelisse (kui oled enne sisse loginud http://www.purposegames.com/).
Ava lingilt
http://www.purposegames.com/game/kas-tunned-paernu-linna-quiz või QR-koodi abil.

PurposeGames keskkonnas on palju ülesandeid ja mänge: geograafiast, anatoomiast, loodusõpetusest, poliitikast jpt

Nutivahetund toimus 03.12.

Selle vahendi abil õppeülesannete koostamise õpituba kolmapäeval, 9. detsembril kell 14:15-15:00 arvutiklassis.
Saab koostada erinevaid ülesandeid:

 1. Leida pildilt ja klõpsata täpil (näide Pärnu linna objektide leidmise kohta)
 2. Leia paarid, klõpsa vasakul ja paremal veerul  (näide IT lühendite kohta)
 3. Test, kus tuleb ise kirjutada vastused (näide arvutitest)
 4. Leia pildilt kujund ja klõpsa sellel (näide matemaatiliste kujundite kohta)
 5. Valikvastustega test (näide...)

Keeleõpe

5.e klassi inglise keele tunni teemaks oli Countries. Sõnu ja väljendeid palju ja vaja kõik ära õppida.  Kui ei jää meelde, siis on igast asjast abi, sest sõnade õppimisest ei saa üle ega ümber.
On võimalus kasutada erinevaid mooduseid LearnigApps.org, Quizlet.com. Minule meeldib Quizlet.com
See võimaldab mitmel viisil korrata sõnu, hääldada ja võõrkeeles on see eriti oluline.
Tööd koostades saab lisada ka pildi, et näitlikustada.
Nii me siis 5.e-ga kordasime, hääldasime, mõistatasime, tegime teste. Tunni lõpus sai igaüks teada oma tulemuse, vastavalt õigetele vastustele.
Hea, et on ka võimalus materjale panna üles koolilehele ja õpilane saab kodus korrata.

Lapsed töötasid innuga ja meeldis nii mulle ja lastele. 

2. detsember 2015

Õpilugu raamatukogus

 • 8.e klassi õpilastega külastasime Pärnu Keskraamatukogu
 • Täitsime ülesande "Infootsing ja uurimistöö infoallikad"
 • Leidsime infot e-kataloogist URRAM ja digitaalsest arhiivist DIGAR
 • Kinnistasime saadud teadmisi Testmoz vahendiga ja meenutasime varemõpitut Kahoot keskkonnas

6.e klassi matemaatika õpilugu

Harilikud murrud
Harilike murdude õppimisel on palju mõisteid, mille tähendust pead täpselt teadma: naturaalarv, lihtmurd, liigmurd, segaarv, liigmurru teisendamine segaarvuks ja vastupidi, taandamine, laiendamine,  murdude teisendamine ühenimelisteks, mis tähendus on murrujoonel, hariliku murru teisendamine kümnendmuruks ja vastupidi.
Raske pole siis, kui on üks korraldus ja ülesanne. Keerulisemaks läheb siis, kui ülesande tekstiks on "Arvuta!".  Mõisted sai pähe õpitud ja suuliselt vastatud. Nendes orienteerumiseks tegi õpetaja testi Quizizzis. Tuli päris palju harjutada, et eksimusi vähemaks hakkas jääma. 
Lõpuks proovisime ühiselt teha ka ühe testi. Oi kui raskeid küsimusi õpilased mõtlesid!

Harilikke murde saab ka õppida Matificu mängude abil

5.e klassi matemaatika õpilugu

Korrutustabel (Androidi tahvlis ei avane)

Üks raske, aga vajalik oskus on korratabel.
Alustasime sellest, et kordasime alates uuest veerandist kodus igaks matemaatika tunniks korratabelit vanemate abiga. Tunnis tegime enesekontrolli vihikusse. Ikka nii, et arvutus ja vastus. Koos parandasime. 
Kui olime need kõige raskemad korrutised üles leidnud, tegi õpetaja nendest testi Quizizzis. Iga õpilane sai kordamööda  õpetaja tahvelarvutis ülesandeid lahendada (sest õpilastel oma seadet ei olnud).
Nüüd, kirjaliku korrutamise ajal, ei pea enam kõiki keerulisi korrutusi korratabeli lehelt piiluma!

Matific keskkond aitab mängude abil korrutamist selgeks saada.  Androidi tahvlile saab installida siit!

29. november 2015

8. nutivahetund - Mentimeter

Mentimeter võimaldab läbi viia kiiret uuringut, küsitlust, arvamuse avaldust!

Nutivahetund 26.11, koostamise  õpituba 1.12.

Mentimeteri abil vastamiseks tuleb minna aadressile https://www.govote.at ja sisestada numbriline kood (annab uuringu läviviija).
Meie nutivahetunnis uurisime: 1) kas õpetajad soovivad muuta söögivahetundide korraldust ja 2) kas õpetajad arvavad, et kevadel lõpetab meil 1. lend või 57.

Uuringu koostamiseks, muutmiseks, käivitamiseks, andmete vaatamiseks tuleb minna aadressile https://www.mentimeter.com. Registreerida kasutajaks või logida sisse. 
Olemasolevate uuringute tulemusi saab avaldada lingiga või vistutada. Siin on näha meie uuringu tulemused


Mentimeter vahendiga saab koostada 5 tüüpi küsimusi:

 1. Vastajad saavad valida mitme alternatiivse vastuse vahel. Andmed esitatakse tulpdiagrammina. Saab valida, kas soovitakse tulemust näha arvuna või  osamäärana %-des.a
 2. Vastajad annavad hinnangu skaalal (väärtused saab ise valida, vaikimisi on 1-10, otspunktidele saab panna nimed).  Saab korraga küsida mitme asja kohta. Tulemused esitatakse iga aspekti hinnangute keskmistena.
 3. Vaba vastus, 100 tähemärki max. Saab määrata, kas vastused tulevad jutumullidena, sõnapilvena, ühekaupa, 
 4. Valikvastustele tuleb anda punkte, mis annavad kokku 100. Tulemust nädatakse %-des, suurin eespool.
 5. Vastajad hindavad iga vastust kahemõõtmelisena, tulemused antakse koordinaatteljestikul.
 6. Võitja hääletamine, iga vastaja saab valida ühe.

22. november 2015

Pärnu Digipöörde III ühiskoolitus

Pärnu Linna Digipöörde kolmas koolituspäev toimus 11.11.2015 Pärnu Raeküla Koolis ja selle korraldajateks olid Pärnu Toimetulekukool ja Pärnu Raeküla Kool.
Nagu ikka, koosnes koolituspäev mitmest osast:

 1. TÜ Haridustehnoloogiakeskusest Mario Mäeots rääkis sisuloomest, toimus demonstratsioon, arutelu, praktiline tegevus.
 2. Stuudiumi tutvustus.
 3. Praktilised töötoad 2x 30 min: 
  1. ABCYa Animate Star - animatsiooni loomine
  2. Alternatiivkommunikatsioonivahendid
  3. Thinglink, Stipple - pildile erineva info lisamine
  4. Tinytap - mängude loomine
  5. StuduBlue - sõnakaardid, testid jms

Pildistasid Agita ja Taimi

Vaata Magisto abil tehtud videot ka!

19. november 2015

7. nutivahetund ja koolitus - TestmozTestmoz on õpetaja hea abiline!


Ava testilehekülg https://testmoz.com/600779 ja vasta väikesele testikesele! Peale vastamist näeb oma tulemust protsentides ja õigeid-valesid vastuseid.

Õpetaja näeb kõikide vastajate nimekirja koos protsentidega, nimel klõpsates ka vastuseid.

Testmoz võimaldab õpetajal luua 4 küsimusetüübiga teste (jah/ei, üks õige vastus, mitu õiget vastust, lünkade täitmine). Õpilased saavad testi täita, kui õpetaja on andnud neile koodi, aga õpetaja saab määrata ka ilma koodita sisenemine (nagu ülal olev testikene), ainult sisestades oma nime.

Teisipäeval, 24. 11., (ja soovi korral ka kolmapäeval, 25.11.) kell 14:15-15:00 tegeleme arvutiklassis testi loomisega Testmoz vahendiga.

Videojuhend Youtube'st  (4:16)

16. november 2015

Õpilood jätkuvad

Olime rõõmuga nõus osalema KIK projektis ja sõitma 4.novembril Tallinna loomaaeda.

Bussisõidu ajal jõudsime niikaugele, et jagasime üksteisele internetiühendust kel vaja, installisime paari minutiga mitu uut veebilinki või avasime varem allalaaditud rakendused, mis kõik viisid loodusõpetuse, matemaatika, inglise keele, kunsti või loogika põnevate ülesanneteni. Kõik selleks, et kasutada mõistlikult bussisõidu väärtuslikku aega üheskoos õppimiseks.

3.c, 3.e ja 4.e lapsed said ise endale kas Math Duel, Animal sounds, Wonder Zoo, Draw Animals, Brain Dots, Math Maniac, Taskutark, SandDrow Free rakendusi avada ja loomulikult täideti neid ülesandeid palju meelsamini kui õpetaja antud kohustuslikke harjutusi.

Usinad lapsed askeldasid nutiasjade kallal peaaegu sama vilunult nagu arvutiõpetaja Taimi. Näiteks Kaspar oli lahke wifi salasõna jagaja, Rebeka õpetas teistele kuidas saata bluetoothi kaudu loomaaias tehtud pilete, uusi õpetlikke mänge pakkusid nii Carl kui ka Harry. Usaldusväärsetest allikatest kuulsime, et nii mõnedki kaasaegsed lapsevanemad kasutavad lastelt saadud Lumosity või Brain Dots rakendusi mõttetöö treenimiseks.

Kokkuvõttes võime öelda, et oli tore päev ning nägime, et elame 21.sajandil, interneti ja tehnika ajastul, kus kõik on omavahel omamoodi suhtluses ja sõbrad.

12. november 2015

6. nutivahetund ja koolitus – ThingLink


ThingLink  võimaldab teha õpiülesannet pildi abil

Pildile on võimalik lisada pilte, videoid, linke veebilehtedele ja nende avamiseks tekkivad pildile täpikesed.

Meie näide on Apple seadmetega tutvumise kohta
https://www.thinglink.com/scene/716364384212877314
Avaneb pilt, kus on erinevad täpid. Punase täpi alt avanevad videod, rohelise alt pilt, siniste alt veebilehed, kollaste alt selgitavad tekstid. Kõige lõpus ava all pildi paremas nurgas sinise täpi alt testileht ja vasta viiest küsimusest koosnevale testile.


Nutivahetund toimus 12.11.2015 kell 9:00.
Kolmapäeval, 18.11 kell 14:15-15:00 tegeleme arvutiklassis õpiülesande loomisega ThingLink vahendiga.

10. november 2015

5. nutivahetund - Sõnastaja

5. nutivahetunnil tegelesime nn järelaitamisega ja vastasime tekkinud küsimustele.
Ikka üks uus vahend tuli ka juurde - Sõnastaja

See on väike eestlaste programmeeritud vahend juhuslike sõnade kuvamiseks.

Sõnastaja eesmärk on lastele (targemate abiga) sõnu õpetada. Hetkel on andmebaasis 1086 sõna.

Sõnade kategooriaid on võimalik valida kõiki, nagu alguses, või kõik valikud maha võtta ja siis ühekaupa valida.
Kui seda arvutis vaadata, siis peale sõna kuvamist on võimalik sõna kuulata, kui vajutada nooleklahvi üles. Tahvelarvuti peal ma ei ole ütlemise funktsiooni leidnud. Saab ka tähe ja silbikaupa vaadata, kui vajutada nooleklahvi paremle. Eelnevalt saab ülalt teha valik, kas tähe- või silbikaupa.
Kui klõpsata allservas küsimärgi peale, siis tuleb ekraanile selgitavad tekstid, mida millega teha saab.
See vahend täieneb sõnadega pidevalt ja on ka võimalik saata koostajale teade (all keskel), mis liiki sõnu veel soovite lisada.

4. november 2015

4. nutivahetud ja koolitus - PIXLR

Pilditöötlusvahend PIXLR on olemas nii veebiversioonina, arvutisse paigaldatava programmina kui ka nutiseadme rakendusena. Neid kõiki versioone saab lehelt https://pixlr.com/. Soovi korral saab veebiversioonis valida ka joonistusvahendi.
Meie tegelesime õpetajatega nutivahetunnis rakendusega ja õpitubades veebis oleva Photo editor online ehk PIXLR EXPRESS'iga.
Kõigepealt ajasime silmapiiri otseks, siis eemaldasime ekraani ette jäänud näpu. Järgmisena vaatasime, mida ette võtta, kui pildistamisel oleme amputeerinud pildil olevate inimeste jalalabad. Rääkisime kuldlõikest. Peale seda sai katsetatud igasuguseid efekte (raamid, värvid, stikersid, tekstide lisamised).
Lisaks pilditöötlemisele võimaldab see vahend koostada ka erinevaid kollaaže. 19. oktoober 2015

Ülevaade Plickersi töötoast

II kohutmisel viisid töötoad läbi Rääma ja Ülejõe kooli õpetajad. Mina ( Erge) valisin tutvustamiseks Plickersi ja selle kaardid. Minu suureks imestuseks paljud õpetajad ei olnud nendest kaartidest ja keskkonnast üldse kuulnud, kuid seda põnevam ja huvitavam oli neile teema. Plickersi kaardid on ääretult mugavad ja kiired tagasiside, vastuste, arvamuse ja kõige muu küsimiseks. Esimese sammuna soovitan vaadata tutvustavat videot siit :Plickers. See annab väikese eelaimduse, mis ja kuidas. Seejärel loo endale konto, prindi kaardid ja sisesta oma klassid siit: Plickersi koduleht. Soovitan keskkonda julgelt uurida ja katsetada. Mina kasutan oma tundides Plickersi kaarte üsna sagedalt. Matemaatikas peastarvutamise ja nuputamise tarbeks, eesti keeles kuulamise harjutamiseks. Mõnikord märkan tunnis, et laste tähelepanu või huvi hakkab vajuma, siis kohe lasen kaardid võtta ning teen paar küsimust vahelduseks. Küsimusi saab endale "igaks juhuks" valmis panna nii palju kui soovid. Kui kaardid ära lamineerida, siis kindlasti tuleb jälgida, et lamineeritav kile oleks matt. Mina kleepisin kaardid värvilisele paberile, et natuke värvilisem asi oleks.
Mõnusat katsetamist kõigile.

16. oktoober 2015

3. nutivahetund - AnswerGarden

Ajurünnaku läbiviimine ja/või tagasiside saamise vahend AnswerGarden


15. oktoobril tulid õpetajad õpetajate tuppa nutivahetunnile ja ütlesid, mida nad vaheajanädalal teevad. Vaata siit:


https://answergarden.ch/view/210802
Selle vahendi loomise õppetund toimub 27. oktoobril kell 14:15 arvutiklassis.


Vahendi videojuhend (Maadvere, 2011):

12. oktoober 2015

II ühiskoolitus

Õpiveebi konto registreerimine on täies hoos ja tõsiselt!


Meie kool korraldas koostöös Rääma põhikooliga 7. oktoobril linna digipöörde projekti II õppepäeva, mille sisuks oli nutiseadmete igapäevane kasutamine tunnis ning uute digioskuste ja koostöö arendamine.

Koolijuht Margus Veri innustas tervituskõnes osalejaid proovida erinevaid õpetamispädevusi ning julgustas katsetama, eksima ja kogemustest õppima.

Kooli digiajastu eduloost rääkis meie digimeeskonna eestvedaja Taimi Dreier.

Tõnis Kusmin ja Õpiveeb
Pikema ettekandega kommunikatsioonist (Demo, praktiline tegevus) esines TÜ Haridustehnoloogiakeskuse esindaja Margus Pedaste.
Tõnis Kusmin tutvustas põhjalikult Õpiveeb.ee keskkonda.

Koolituse paketti kuulus kohvilaud, mille korraldasid Karin ja Sille. Parim osa sellest oli Karini omaküpsetatud leib.

Järgnevalt jagati näpunäiteid Quiver (liitreaalsus), Quizizz (testid), Riddle (varia), Plickers (hindamine), NutiAju (trenn) keskkondade töötubades.
Pildistame pildistajat :-)
Meie õpetajad Taimi Dreier ja Erge Saare olid ühed töötubade juhendajad.

Seega pakuti nelja tunni jooksul suurepärases koguses uusi teadmisi, laiendati silmaringi ja suhtlusringi. Targemaks sai nagunii!

Järgmist koolitust ei pea digisõbrad kaua ootama, sest 11. novembril saab kohtuda Raeküla koolis.

Tahet tegutseda ja kohtumiseni!9. oktoober 2015

2. nutivahetund - Quizizz


Testide koostamise vahend Quizizz

8. oktoobril oli meie teine nutivahetund, mille eesmärgiks oli tutvuda testide koostamise vahendiga Quizizz
Õpetajad avasid oma nutiseadmes testi täitmise lehe kas sännides seda QR-koodi või kirjutades brauserisse  http://quizizz.com/join 
Suurel osal oli QR-koodi lugeja selleks korraks olemas. 
Testiga kõige kiiremini hakkama ja täiesti õigete vastustega õpetaja Ave.

Teisipäeval, 13. oktoobril kell 14:15-14:45 on võimalik kõikidel õpetajatel arvutklassi õppida testide koostamist selle vahendi abil.

3. oktoober 2015

1. nutivahetund - Padlet

Tutvus veebitahvliga Padlet

Neljapäeva, 1. oktoobri,  hommikul oli meil koolis esimene nutivahetund, kus õpetajad tegid kiirtutvuse (või jällenägemise) veebitahvliga Padlet
QR-koodi või URL-i abil sai minna konkreetse ülesande juurde ja vastata ühele küsimusele. Enamusele oli Padleti kasutamine esmakordne ja tekitas elevust. 
Vahetunni 10 min oli väga lühike, aga selle vahendi õppimise tund tuleb teisipäeval, 6. oktoobril, kui iga soovija saab tulla arvutiklassi ja õppida, kuidas seda vahendit saab kasutada õppetöös.
---
Lisatud:
6. oktoobril olid huvilised õpetajad tund aega arvutiklassis Padletiga õpiülesandeid loomas ja teistega koostööd tegemas. Avastati palju uut ja huvitavat. Lisaks Padletile õpiti selgeks ka QR koodi loomine, mille abil saab kiiresti ülesande avada.
Padleti õpitoa tahvel asub siin: http://padlet.com/taimidreier/opituba. Siin on Padleti kasutamise juhend (PDF).

28. september 2015

QR Code herbaarium, esimene "mitteametlik" õpilugu.

Elus kipub ikka nii olema , et üks asi viib teiseni. Tuleb tõdeda, et see sama seaduspärasus kehtib ka koolis ja digipöörde projektis. Kuigi meie projekti eesmärk ja sealsed märksõnad on HEV-õpilased ja nutiseaded, siis mina, kes ma õpetan nii HEV- õpilasi kuid olen ka  klassiõpetaja tavaklassis, tahan kõike igal pool katsetada.
Võtsin eesmärgiks enda 2. klassi õpilastega teha juba veidike "suurem" samm digimaailma ning teha midagi teistmoodi.

Mõeldud, tehtud! Integratsioon on tore "asi", eriti kui see enda + õpilaste kasuks maksimaalselt toimima panna. Ühte kimpu sai köidetud eesti keel, loodusõpetus, tööõpetus, kehaline kasvatus, inimeseõpetus ja kui väga tahta võib lisada ka matemaatika.

Eesmärk oli lasta õpialastel koostada QR Code herbaariumid. Selleks palusin neil korjata vähemalt kolme erineva puu lehed, need kuivatada ning seejärel kooli kaasa võtta. Esimene etapp oli valida kolm lehte, siis tuli kindlaks määrata, mis lehtedega tegu ning need valgele paberile korrektselt asetada. Enamus lehed tundsid lapsed ilma kõrvalise abita, kuid mõned "seltsimehed" pidid igaks juhuks kasutama ka taimemäärajaid. Nii jätsimegi oma lehed üheks ööks ootele, mida põnevat nendega edasi teha. Järgmisel päeval suundusime arvutiklassi, kus veetsime 3 ainetundi. Iga õpilane pidi oma puulehtede kohta otsima põnevat infot ning saadud info peitma QR Code taha. Vältimaks igasuguseid ebameeldivaid olukordi, andsin neile info otsimiseks kindla lehe bio.edu.ee Õpetasin, kuidas avada uus vaheaken ja lisada teine oluline lehekülg http://goqr.me/ , koht, kus kood valmib. Teadlikult ei õpetanud neile, kuidas copy-pastega saaks ülikiiresti info ühest kohast teise, ärakirja rõõm oleks muidu ju olemata olnud. Seejärel printisime QR- code ja kood tuli kleepida siis vastavalt selle puulehe alla, mille kohta infot otsiti.

Et nüüd keegi segadusse ei satuks, kuidas kehaline kasvatus asjaga seotud on, siis arvutiklass meie koolis asub 0-korrusel ja koduklass kolmandal. Igaks vahetunniks pidid lapsed klassis vett joomas käima ning paar virgutavat harjutust tegema. Olin eelnevalt maininud QR Code ja näidanud, kuidas see toimib.Ühel õpilasel oli see nutiseadmesse laetud ning tema ja meie kooli haridustehnoloogi Taimi abil saime kontrollida kohe, kas toimib ja et igaüks ikka enda koodi kätte saaks.

Lõpptulemus, õigemini protsessi kulgemist saate näha siit https://www.youtube.com/watch?v=MhGQD6KQj9Q&feature=youtu.be

Selline ettevõtmine on üks ääretult väärtuslik kogemuste pagas. Enda jaoks pole ma kindlasti veel päris täpselt kõike selgeks saanud, mida kõike ma õppisin, natuke veel mõtlen. Samas panin proovile ka enda IKT-alased pädevused ja sidusin kõik pildid omavahel.
Mõnusat sügise jätku :)

17. september 2015

Üheskoos, digihoos- Kuninga tänava põhikoolis.

16.septembri päikselisel pärastlõunal seadis Pärnu Ülejõe Põhikooli naiskond sõidusuuna kesklinnas asuvasse Kuninga tänava kooli. Ikka eesmärgiga saada uusi teadmisi, kogemusi, elamusi ja mida kõike veel üks digipööre pakkuda saab. Kohal olid kõik projektis osalevad koolid ning Tartu ülikooli haridustehnoloogiakeskuse ja hariduse infotehnoloogia esindajad. Sissejuhatavale eessõnale järgnesid töötoad, kus õpetajad said siis enda oskused proovile panna. Ääretult positiivne on see, et sellisel koolitusel on kõigil midagi õppida, ka kõige targematel. Nutiseadmed on tõesti võti tulevikku ning mõjutavad igapäeva elu suurel määral. Õpetaja seisukohalt lähtudes tõdesin järjekordselt, et rakendades nutiseadmeid tunnis, peab olemas olema ikkagi plaan B ja ka isegi C. Üliolulised märksõnad on ka WIFI ja ELEKTER.
Mina isiklikult käisin kahes töötoas. Esimeses neist tutvustati Loquiz keskkonda, teises code.org ehk siis programmeerimine nullist. Mõlemaid keskkondi olin varemalt veidike "nuusutanud", kuid nüüd sain üsna hea ülevaate. Tundus, et ka teised töötoad oli huvitavad.
Lõpetuseks piltlik ülevaade meie toredast naiskonnast :)

                                          Anne ja Eliana
                                          Erge, Taimi, Sille, Karin, Anne, Eliana.
                                                                 Taimi ja Karin
                                                       Ootasime "digiukse" järjekorras.

15. september 2015

Veebiseminar "HEV õppematerjalid"


15. septembril 2015 kell 16.00-17.00 toimus HITSA 24. veebiseminar „HEV õppematerjalid“

Veebiseminaril tutvustati õppematerjale, mida sobib kasutada hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamisel. Koolituse viisid läbi Tartu Hiie Kooli õppealajuhataja Hene Binsol ja kooli haridustehnoloog ja arvutiõpetaja Mari Tõnisson.

Veebiseminari esitlus ja järelvaatamise video tuleb varsti siia lehele.

Mis siis kasulikku kuulsime ja meelde jäi?

  

14. september 2015

Seminar "Nutiseadmega nutiõpetajaks"

Seminar toimub 8. oktoobril 2015, Tallinna Teeninduskoolis (Majaka 2, Tallinn).
Seminaril jagatakse õpetajatele ja õppejõududele ideid, kuidas kasutada kaasaskantavaid nutiseadmeid õppetöös, et muuta senine “tunni segaja” hoopis õppetöö tõhustajaks ja toetajaks. Oma kogemusi jagavad kogenud õpetajad üldhariduskoolist ja ülikoolist. Juttu tuleb ka, milliste osapooltega koostöös on võimalik jõuda nutikoolini. Katsetatakse, kuidas nutiseadmed saab kasutada õppetöös koos interaktiivse tahvliga. 
Arutatakse, millised väljakutseid esitab kaasaskantavate seadmete õppetöösse kaasamine koolide infrastruktuurile, õpetajate kompetentsidele. 
Registreerumine seminarile on avatud kuni 1. oktoobrini (k.a.) HITSA Koolitusveebis

Seminarile on registreerunud  kolm õpetajat meie kooli digipöörde töörühmast.

25. august 2015

Meie kooli projektirühma liikmed

Piret, Karin, Taimi, Erge, Sille, Anne, Eliana

24. august 2015

Esmaspäev - koosolekute päev

Täna toimus kaks koosolekut - meie kooli projektigrupi oma ja seejärel Pärnu linna projektide esindajate koosolek Vanalinna koolis. Viimases pandi paika kuupäevad ja arutati õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste uuringu läbiviimise, koolitusvajaduse ning korralduse üle.


2. juuli 2015

Projektikava lõplik esitamine

25. juunil toimus Pärnu linnavalitsuses koosolek, kus kõik projektis osalevad koolid, linnavalitsuse ja koolitajate esindajad arutlesid koolide projektikavade üle ja tegid parandusettepanekuid. Nende põhjal viidi sisse täiendused ja esitati lõplik projekt 2. juuli seisuga.

20. juuni 2015

Algas projekt "Pärnu linna Digipööre"

Saada pruuniks
teiseks juuniks...

Teisel juunil 2015 algas projekt "Pärnu linna Digipööre".

Projekti veeb on http://parnudigipoore.weebly.com/