2. juuli 2015

Projektikava lõplik esitamine

25. juunil toimus Pärnu linnavalitsuses koosolek, kus kõik projektis osalevad koolid, linnavalitsuse ja koolitajate esindajad arutlesid koolide projektikavade üle ja tegid parandusettepanekuid. Nende põhjal viidi sisse täiendused ja esitati lõplik projekt 2. juuli seisuga.