28. september 2015

QR Code herbaarium, esimene "mitteametlik" õpilugu.

Elus kipub ikka nii olema , et üks asi viib teiseni. Tuleb tõdeda, et see sama seaduspärasus kehtib ka koolis ja digipöörde projektis. Kuigi meie projekti eesmärk ja sealsed märksõnad on HEV-õpilased ja nutiseaded, siis mina, kes ma õpetan nii HEV- õpilasi kuid olen ka  klassiõpetaja tavaklassis, tahan kõike igal pool katsetada.
Võtsin eesmärgiks enda 2. klassi õpilastega teha juba veidike "suurem" samm digimaailma ning teha midagi teistmoodi.

Mõeldud, tehtud! Integratsioon on tore "asi", eriti kui see enda + õpilaste kasuks maksimaalselt toimima panna. Ühte kimpu sai köidetud eesti keel, loodusõpetus, tööõpetus, kehaline kasvatus, inimeseõpetus ja kui väga tahta võib lisada ka matemaatika.

Eesmärk oli lasta õpialastel koostada QR Code herbaariumid. Selleks palusin neil korjata vähemalt kolme erineva puu lehed, need kuivatada ning seejärel kooli kaasa võtta. Esimene etapp oli valida kolm lehte, siis tuli kindlaks määrata, mis lehtedega tegu ning need valgele paberile korrektselt asetada. Enamus lehed tundsid lapsed ilma kõrvalise abita, kuid mõned "seltsimehed" pidid igaks juhuks kasutama ka taimemäärajaid. Nii jätsimegi oma lehed üheks ööks ootele, mida põnevat nendega edasi teha. Järgmisel päeval suundusime arvutiklassi, kus veetsime 3 ainetundi. Iga õpilane pidi oma puulehtede kohta otsima põnevat infot ning saadud info peitma QR Code taha. Vältimaks igasuguseid ebameeldivaid olukordi, andsin neile info otsimiseks kindla lehe bio.edu.ee Õpetasin, kuidas avada uus vaheaken ja lisada teine oluline lehekülg http://goqr.me/ , koht, kus kood valmib. Teadlikult ei õpetanud neile, kuidas copy-pastega saaks ülikiiresti info ühest kohast teise, ärakirja rõõm oleks muidu ju olemata olnud. Seejärel printisime QR- code ja kood tuli kleepida siis vastavalt selle puulehe alla, mille kohta infot otsiti.

Et nüüd keegi segadusse ei satuks, kuidas kehaline kasvatus asjaga seotud on, siis arvutiklass meie koolis asub 0-korrusel ja koduklass kolmandal. Igaks vahetunniks pidid lapsed klassis vett joomas käima ning paar virgutavat harjutust tegema. Olin eelnevalt maininud QR Code ja näidanud, kuidas see toimib.Ühel õpilasel oli see nutiseadmesse laetud ning tema ja meie kooli haridustehnoloogi Taimi abil saime kontrollida kohe, kas toimib ja et igaüks ikka enda koodi kätte saaks.

Lõpptulemus, õigemini protsessi kulgemist saate näha siit https://www.youtube.com/watch?v=MhGQD6KQj9Q&feature=youtu.be

Selline ettevõtmine on üks ääretult väärtuslik kogemuste pagas. Enda jaoks pole ma kindlasti veel päris täpselt kõike selgeks saanud, mida kõike ma õppisin, natuke veel mõtlen. Samas panin proovile ka enda IKT-alased pädevused ja sidusin kõik pildid omavahel.
Mõnusat sügise jätku :)

17. september 2015

Üheskoos, digihoos- Kuninga tänava põhikoolis.

16.septembri päikselisel pärastlõunal seadis Pärnu Ülejõe Põhikooli naiskond sõidusuuna kesklinnas asuvasse Kuninga tänava kooli. Ikka eesmärgiga saada uusi teadmisi, kogemusi, elamusi ja mida kõike veel üks digipööre pakkuda saab. Kohal olid kõik projektis osalevad koolid ning Tartu ülikooli haridustehnoloogiakeskuse ja hariduse infotehnoloogia esindajad. Sissejuhatavale eessõnale järgnesid töötoad, kus õpetajad said siis enda oskused proovile panna. Ääretult positiivne on see, et sellisel koolitusel on kõigil midagi õppida, ka kõige targematel. Nutiseadmed on tõesti võti tulevikku ning mõjutavad igapäeva elu suurel määral. Õpetaja seisukohalt lähtudes tõdesin järjekordselt, et rakendades nutiseadmeid tunnis, peab olemas olema ikkagi plaan B ja ka isegi C. Üliolulised märksõnad on ka WIFI ja ELEKTER.
Mina isiklikult käisin kahes töötoas. Esimeses neist tutvustati Loquiz keskkonda, teises code.org ehk siis programmeerimine nullist. Mõlemaid keskkondi olin varemalt veidike "nuusutanud", kuid nüüd sain üsna hea ülevaate. Tundus, et ka teised töötoad oli huvitavad.
Lõpetuseks piltlik ülevaade meie toredast naiskonnast :)

                                          Anne ja Eliana
                                          Erge, Taimi, Sille, Karin, Anne, Eliana.
                                                                 Taimi ja Karin
                                                       Ootasime "digiukse" järjekorras.

15. september 2015

Veebiseminar "HEV õppematerjalid"


15. septembril 2015 kell 16.00-17.00 toimus HITSA 24. veebiseminar „HEV õppematerjalid“

Veebiseminaril tutvustati õppematerjale, mida sobib kasutada hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamisel. Koolituse viisid läbi Tartu Hiie Kooli õppealajuhataja Hene Binsol ja kooli haridustehnoloog ja arvutiõpetaja Mari Tõnisson.

Veebiseminari esitlus ja järelvaatamise video tuleb varsti siia lehele.

Mis siis kasulikku kuulsime ja meelde jäi?

  

14. september 2015

Seminar "Nutiseadmega nutiõpetajaks"

Seminar toimub 8. oktoobril 2015, Tallinna Teeninduskoolis (Majaka 2, Tallinn).
Seminaril jagatakse õpetajatele ja õppejõududele ideid, kuidas kasutada kaasaskantavaid nutiseadmeid õppetöös, et muuta senine “tunni segaja” hoopis õppetöö tõhustajaks ja toetajaks. Oma kogemusi jagavad kogenud õpetajad üldhariduskoolist ja ülikoolist. Juttu tuleb ka, milliste osapooltega koostöös on võimalik jõuda nutikoolini. Katsetatakse, kuidas nutiseadmed saab kasutada õppetöös koos interaktiivse tahvliga. 
Arutatakse, millised väljakutseid esitab kaasaskantavate seadmete õppetöösse kaasamine koolide infrastruktuurile, õpetajate kompetentsidele. 
Registreerumine seminarile on avatud kuni 1. oktoobrini (k.a.) HITSA Koolitusveebis

Seminarile on registreerunud  kolm õpetajat meie kooli digipöörde töörühmast.