17. detsember 2015

11. nutivahetund - MyScript Calculator


Arvutab käsitsi kirjutatud tehtele vastuseid.

Basic operations: +, -, x, ÷, +/‒, 1/x
Misc. Operations: %, √, x!, |x|
Powers/Exponentials: ℯx, xy , x2
Brackets: ( )
Trigonometry: cos, sin, tan
Inverse trigonometry: acos, asin, atan
Logarithms: ln , log
Constants: π, ℯ, Phi.


Paigaldada saab endale Play poest.

Lisaks kalkulaatorile on MyScript’il ka teisi vahendeid, uurida saab lehel http://myscript.com/

10. detsember 2015

10. nutivahetund - joonistamise äpid „Joonistus“ ja „SketchBookX“

Joonistame jõulupildi!


Rakendused saab Play Poest: Joonistus“ ja „SketchBook Express“

Järgmisel nädalal, teisipäeval, 15.12. kell 14:15 arvutiklassis vaatleme nutivahendi rakendust SketchBook Express lähemalt.

Lisaks sellele maalime pilti arvutiga väga loomutruu joonistusprogrammi ArtRage abil.

6. detsember 2015

Miks me seda ikkagi teeme?

Digipööre on Pärnu linnas ja isegi juba maakonnas väga populaarne. Olgem ausad, milline õpetaja ei tahaks kasutada vahendit, mis on huvitav lastele kui ka õpetajale endale ning  lisaks aitab aega kokku hoida. Eks digipöörde kohta räägitakse ka negatiivselt. Mõned arvavad, et sedasi poel võimalik õppida, teised aga, et terve tund ongi tahvelarvuti või telefon käes ja laps aina vahetab keskkondi. Tegelikult ikka nii pole ja kes vähegi viitsib saab aru, et kõike tehakse ja kasutatakse mõistuse piires ning otstarbekalt. 
Samas ei ole veel päris kõigil nutivahendeid ning kui koolil ei ole ka alternatiivi kohe võimalik pakkuda, siis tuleb mõelda, kuidas kaasata ka neid lapsi, kel vahend puudub. Tegin kahe erineva klassi lastega katse. Quizziz.com keskkonnas, kus nutivahendi asemel lapsed kasutasid vastamiseks värvilist paberit. Oh seda segadust. Paberid olid laua all, laua kõrval, pinginaabri sahtlis ja igal pool mujal, kus nad olema pidid. Arvasin, et kui lapsi on vähem klassis, siis olukord muutub, aga ei. Ei pea olema just eriline geenius, et aru saada, kuivõrd kiiresti muidu oleks saanud tagasiside kätte. Lapsedki tõdesid, et nutivahendit kasutades säilib ausus ning ei ole võimalik spikerdada. Aga,et asjast aru saada, vaata seda videot :https://www.youtube.com/watch?v=hXh9ApsnvU4&feature=youtu.be

Mina arvan, et iga kogemus on õppimise ja õpetamise koha pealt väärtuslik ning digivahendeid ei tohiks karta kasutada :)

Youtube õpilugu 2.d klassis

2.d klass käi oktoobrikuu lõpus loomaaias ning tänapäeva telefonid võimaldasid toredaid mälestusi õppekäigust endale pildistada. Fookuses olid siiski loomaaias elavad loomad, et pärast kunstiõpetuse tunnis oleks lihtsam neid joonistada. Kunstiõpetuse tunni alguses vaatasime esmalt neid pilte, mida õpetaja ja kaasas käinud lapsevanem olid teinud. Seejärel valis iga õpilane oma telefonist õnnestunud pildid ning näitas neid laudkonnas istuvatele kaaslastele. Vältimaks õnnetusi, siis andsime telefone käest kätte ning kõigi ekraanid jäid seekord terveks :).
Seejärel sai iga õpilane ülesandeks A3 paberile siis mõne looma joonistada, aga võta näpust kõigil on erinevad soovid ning kuidas siis õpetada looma joonistamist nii, et kõik saaksid joonistada just seda, mida hing ihkab. Õnnetuseks oli just sellel nädalal wifiga meeletud probleemid ning lapsed oma telefone kasutada ei saanud. Kiire ümberkorraldus ja läksime arvutiklassi, kus lapsed läksid youtube.com. Kuna meie koolis algab inglise keele õpe algab alles kolmandas klassis, toimus ülihelikiirusel ka inglise keele kiirkursus. Õppisime selgeks väljendi "how to draw", seejärel kirjutas õpetaja võimalikult paljude loomade nimetused eesti ja inglise keeles tahvlile. Iga laps sa otsida just talle sobiliku step-by-step juhendi ning keegi ei olnud õnnetu.  Valmisid toredad loomad, kes järgmisel kunstitunnil said ka värvitud.
4. detsember 2015

9. nutivahetund - PurposeGames


Kas tunned Pärnu linna!
Otsi kaardilt üles ja klõpsa.
Testis on 10 objekti, mis tuleb üles leida. 

Saab koguda punkte ja minna edetabelisse (kui oled enne sisse loginud http://www.purposegames.com/).
Ava lingilt
http://www.purposegames.com/game/kas-tunned-paernu-linna-quiz või QR-koodi abil.

PurposeGames keskkonnas on palju ülesandeid ja mänge: geograafiast, anatoomiast, loodusõpetusest, poliitikast jpt

Nutivahetund toimus 03.12.

Selle vahendi abil õppeülesannete koostamise õpituba kolmapäeval, 9. detsembril kell 14:15-15:00 arvutiklassis.
Saab koostada erinevaid ülesandeid:

  1. Leida pildilt ja klõpsata täpil (näide Pärnu linna objektide leidmise kohta)
  2. Leia paarid, klõpsa vasakul ja paremal veerul  (näide IT lühendite kohta)
  3. Test, kus tuleb ise kirjutada vastused (näide arvutitest)
  4. Leia pildilt kujund ja klõpsa sellel (näide matemaatiliste kujundite kohta)
  5. Valikvastustega test (näide...)

Keeleõpe

5.e klassi inglise keele tunni teemaks oli Countries. Sõnu ja väljendeid palju ja vaja kõik ära õppida.  Kui ei jää meelde, siis on igast asjast abi, sest sõnade õppimisest ei saa üle ega ümber.
On võimalus kasutada erinevaid mooduseid LearnigApps.org, Quizlet.com. Minule meeldib Quizlet.com
See võimaldab mitmel viisil korrata sõnu, hääldada ja võõrkeeles on see eriti oluline.
Tööd koostades saab lisada ka pildi, et näitlikustada.
Nii me siis 5.e-ga kordasime, hääldasime, mõistatasime, tegime teste. Tunni lõpus sai igaüks teada oma tulemuse, vastavalt õigetele vastustele.
Hea, et on ka võimalus materjale panna üles koolilehele ja õpilane saab kodus korrata.

Lapsed töötasid innuga ja meeldis nii mulle ja lastele. 

2. detsember 2015

Õpilugu raamatukogus

  • 8.e klassi õpilastega külastasime Pärnu Keskraamatukogu
  • Täitsime ülesande "Infootsing ja uurimistöö infoallikad"
  • Leidsime infot e-kataloogist URRAM ja digitaalsest arhiivist DIGAR
  • Kinnistasime saadud teadmisi Testmoz vahendiga ja meenutasime varemõpitut Kahoot keskkonnas

6.e klassi matemaatika õpilugu

Harilikud murrud
Harilike murdude õppimisel on palju mõisteid, mille tähendust pead täpselt teadma: naturaalarv, lihtmurd, liigmurd, segaarv, liigmurru teisendamine segaarvuks ja vastupidi, taandamine, laiendamine,  murdude teisendamine ühenimelisteks, mis tähendus on murrujoonel, hariliku murru teisendamine kümnendmuruks ja vastupidi.
Raske pole siis, kui on üks korraldus ja ülesanne. Keerulisemaks läheb siis, kui ülesande tekstiks on "Arvuta!".  Mõisted sai pähe õpitud ja suuliselt vastatud. Nendes orienteerumiseks tegi õpetaja testi Quizizzis. Tuli päris palju harjutada, et eksimusi vähemaks hakkas jääma. 
Lõpuks proovisime ühiselt teha ka ühe testi. Oi kui raskeid küsimusi õpilased mõtlesid!

Harilikke murde saab ka õppida Matificu mängude abil

5.e klassi matemaatika õpilugu

Korrutustabel (Androidi tahvlis ei avane)

Üks raske, aga vajalik oskus on korratabel.
Alustasime sellest, et kordasime alates uuest veerandist kodus igaks matemaatika tunniks korratabelit vanemate abiga. Tunnis tegime enesekontrolli vihikusse. Ikka nii, et arvutus ja vastus. Koos parandasime. 
Kui olime need kõige raskemad korrutised üles leidnud, tegi õpetaja nendest testi Quizizzis. Iga õpilane sai kordamööda  õpetaja tahvelarvutis ülesandeid lahendada (sest õpilastel oma seadet ei olnud).
Nüüd, kirjaliku korrutamise ajal, ei pea enam kõiki keerulisi korrutusi korratabeli lehelt piiluma!

Matific keskkond aitab mängude abil korrutamist selgeks saada.  Androidi tahvlile saab installida siit!